Halleby transport AB är ett nystartat bolag som ändå har en stor kunskapsbank.

Grundare och VD är Dick Halleby som drivit företag sedan 2000

Med långvarig erfarenhet inom ljud, ljus och videoproduktion är inriktning på transporter inom eventbranschen ganska given. Men utbildning och erfarenhet finns även för hantering/sortering och transport av farligt avfall och farligt gods.

Tillstånd & Certifikat